História

SUPRAVIS GROUP S.A. je moderná firma s dynamicky sa rozvíjajúcim strojovým parkom. Nachádza sa na malebných okrajoch Bydgošče, na ploche takmer 13 hektárov. Tento podnik s výrazným podielom na poľskom trhu obalov pre potravinársky priemysel a exportným predajom dosahujúcim takmer 50% príjmov. Je to značka známa všetkým výrobcom údením v krajine, a taktiež významný hráč na zahraničných trhoch.

Stratégiou SUPRAVIS GROUP S.A. je realizácia dobre zvolenej vízie a poslania, základom ktorých je účasť na rozvoji technológie balenia potravín.

Na poľskom trhu sa firma sústreďuje na činnosti charakteru BTL, ktoré smerujú viac k homogénnym cieľovým trhom takým ako sú napr.: odberatelia veľkoskladov. Pri týchto činnostiach využíva okrem iného aj také nástroje ako: informačný bulletin, bodové programy, či dedikované internetové servisy.

Na zahraničných trhoch firma používa stratégiu trhovej diverzifikácie, t.j. vstup na väčší počet odbytových trhov. Na základe toho sa značka gąsior stáva čoraz viac dostupnejšia a populárnejšia na celom svete. Hlavnými nástrojmi akciových činností na zahraničných trhoch je taktiež verejná reklama, a hlavne účasť na svetových odborných výstavách (IFFA vo Frankfurte nad Mohanom, Foodex IFE v Londýne), a taktiež publikácie v odbornej tlači vo vybraných štátoch